Träning

Optimal Träning


Rätt träning för din ämnesomsättning och optimal hälsa som leder till dina Mål

Hormonell balans är viktigt för såväl optimal hälsa som för bra träningsresultat. Optimala nivåer av olika hormoner är olika mellan personer och många gånger kan hormonerna vara en konsekvens av ohälsa, eller träningen, och inte det som leder till ohälsa eller ett visst träningsresultat.


Det finns två faktorer som är viktigare än någonting annat för både optimal hälsa och träningsprestation. Det är effektiv blodsockerreglering och hormonell balans. Dessa begrepp hör ihop eftersom blodsockret effektivt regleras och hålls stabilt när man befinner sig i hormonell balans.


De allra flesta människor idag är däremot inte speciellt hormonellt balanserade. Det leder till sjukdom, symtom och minskade träningsresultat.Lyckas du inte uppnå dina träningsmål, viktnedgång såväl som muskeluppbyggnad, kan det bero på att din ämnesomsättning och val av kost inte gynnar dina mål även om kosten du äter är nyttig och att du äter efter specifika dieter.


Hårmineralanalysen är det bästa verktyget för att ta reda på vilken ämnesomsättning du har och vilken kost och näring som är bra för dig just nu.