Samarbete

Samarbetspartners


Alpha Plus, NutriTech, Trace Elements Inc, LifeComp, Zinzino


Alpha Plus utvecklar och distribuerar högkvalitativa kosttillskott. Nya produkter som är optimerade för Hårmineralanalys i samarbete med Trace Elements som förser terapeuter, läkare och andra inom hälsovården med högklassiga hårmineralanalyser.

Forskning och utveckling av nya produkter är en integrerad del av verksamheten.

De strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa och effektiva produkter.

Certifieringar för bland annat ekologisk produktion och produkter fria från dopingklassade ämnen.

De är av Livsmedelsverket godkända som ekologisk importör av livsmedel från tredje land.

Finns att beställa i vår webshop.

Nutri-Tech Scandinavia AB är sedan 1990 representant i Skandinavien för Trace Elements, Inc., Dallas, USA. Trace Elements, Inc. är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser. Trace Elements, Inc. finns representerade i mer än 40 länder och är idag världsledande inom detta område.Trace Elements, Inc. är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser. Trace Elements, Inc. finns representerade i mer än 40 länder och är idag världsledande inom detta område.


Grundaren av Trace Elements, Inc., Dr David L. Watts är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen, och anlitas som föredragshållare över hela värden. Dr. Watts internationella storhet ger ytterligare garanti för Trace Elements högt ställda kvalitetskrav. Dr. Watts har arbetat kliniskt med näringsämnen i mer än 30 år.


Under de senaste 28 åren har hans forskning fokuserats på studier av vävnadsmineralmönster i mänskligt hår. Genom studier av mer än 200.000 analyser har han klarlagt förhållandet mellan mineraler, vitaminer och det neuro-endokrina systemet. Han har vidare kategoriserat vitaminer, mineraler, örter, födoämnen, vatten och mediciner i specifika kategorier beroende på deras metaboliska effekt.


Hans forskning har lett till utvecklandet av individuella mineralmönster associerade med olika sjukdomssymtom, metaboliska typer samt även psykologiska kännetecken. Dr. Watts har publicerat mer än 50 vetenskapliga artiklar. Han arbetar idag som forskningschef på Trace Elements, Inc.

LifeComp

Vår vision av en modern hälsokontroll

Personlig dataanalys - mer än bara läkarkommentarer

LifeComps tjänst är skapad av läkare och använder avancerade algoritmer för att analysera din data på en nivå som ingen människa kan klara av. Exaktheten i digital dataanalys gör också att du bättre kan spåra din hälsoutveckling, vilket kanske är det allra viktigaste för att enkelt hitta och hantera hälsoproblem i tid.

Prevention istället för sjukdom

Blodprov och urinprov ser vi som bra indatakällor som blir mest effektiva när de analyseras tillsammans med andra indatakällor såsom djupenkät – att inte bara titta på det fysiska utan även den psykisk hälsan, miljön och levnadsvanor för att förstå sambanden.

Prisvärt

LifeComp håller högst kvalitet på marknaden men är ändå inte dyrast bland förekommande hälsoundersökningar. Anledningen är att vår automatiserade digitala dataanalys är mycket mer kostnadseffektivt än manuell hantering.

Zinzino

Pionjärerna inom testbaserade, personanpassade kosttillskott.

Vägen till bättre hälsa är personlig

Våra vetenskapliga och konfidentiella blodtester utgör kärnan i vår dynamiska näringsstrategi. Vi ger dig all fakta och de verktyg du behöver för att hitta rätt kring din personliga hälsa.

Blodtester du gör i hemmet.