Samarbete

Samarbetspartners


Alpha Plus, NutriTech, Trace Elements Inc, Medisera, Matstarkt


Nutri-Tech Scandinavia AB är sedan 1990 representant i Skandinavien för Trace Elements, Inc., Dallas, USA. Trace Elements, Inc. är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser. Trace Elements, Inc. finns representerade i mer än 40 länder och är idag världsledande inom detta område.Alpha Plus utvecklar och distribuerar högkvalitativa kosttillskott. Nya produkter som är optimerade för Hårmineralanalys i samarbete med Trace Elements som förser terapeuter, läkare och andra inom hälsovården med högklassiga hårmineralanalyser.

Forskning och utveckling av nya produkter är en integrerad del av verksamheten.

De strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa och effektiva produkter.

Certifieringar för bland annat ekologisk produktion och produkter fria från dopingklassade ämnen.

De är av Livsmedelsverket godkända som ekologisk importör av livsmedel från tredje land.

Finns att beställa i vår webshop.

Trace Elements, Inc. är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser. Trace Elements, Inc. finns representerade i mer än 40 länder och är idag världsledande inom detta område.


Grundaren av Trace Elements, Inc., Dr David L. Watts är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen, och anlitas som föredragshållare över hela värden. Dr. Watts internationella storhet ger ytterligare garanti för Trace Elements högt ställda kvalitetskrav. Dr. Watts har arbetat kliniskt med näringsämnen i mer än 30 år.


Under de senaste 28 åren har hans forskning fokuserats på studier av vävnadsmineralmönster i mänskligt hår. Genom studier av mer än 200.000 analyser har han klarlagt förhållandet mellan mineraler, vitaminer och det neuro-endokrina systemet. Han har vidare kategoriserat vitaminer, mineraler, örter, födoämnen, vatten och mediciner i specifika kategorier beroende på deras metaboliska effekt.


Hans forskning har lett till utvecklandet av individuella mineralmönster associerade med olika sjukdomssymtom, metaboliska typer samt även psykologiska kännetecken. Dr. Watts har publicerat mer än 50 vetenskapliga artiklar. Han arbetar idag som forskningschef på Trace Elements, Inc.

Medisera erbjuder Hälsoanalyser via bodprov, Blodprovstagning med hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska  Universitetslabratoriet, Aleris Medilab och Unilabs.  Vi har 46 olika hälsokontroller med över 100 provtagningsställen på orter mellan Umeå och Göteborg. Legitimerad läkare  kommenterar dina provsvar och ringer upp om de är gravt avvikande.

Konsumentprodukter och profilprodukter till företag.

Reko tillverkade under goda arbetsförhållanden med skälig ersättning till medarbetare

Eko tillverkade med miljöhänsyn, gärna miljömärkta.

Sunda hälsosamma för användaren och fria från skadliga ämnen.