Hårmineralanalys

Hårmineralanalys 

En Hårmineralanalys är en vävnadsanalys som görs genom hår. Den kan verkligen förändra ditt liv och förebygga att du får olika problem och obalanser som skapar ohälsa.

Håret innehåller alla mineraler som finns i kroppen. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden. Att mineraler och vitaminer är livsviktiga för hälsan vet de flesta, men inte många vet hur viktig balansen är mellan dem.

Idag är många forskare, läkare och veterinärer överens om att näringsobalans är grundorsaken till de flesta vanliga sjukdomar.

Rätt kost och näring kan hjälpa till att förebygga många allvarliga sjukdomar och ge kroppen rätt förutsättningar för att möta de påfrestningar den utsätts för.


Näringsbehovet är individuellt och påverkas av många olika faktorer.

Arv, ålder, kön, stress, sjukdom, aktivitet och läkemedel är några exempel.

Till detta kommer de kemikalier och gifter som finns i den yttre miljön och kosten. Det faktum att näringsvärdet i jorden har minskat kraftigt under det senaste decenniet gör att grödorna inte längre har samma näringsvärde och i förlängningen inte heller kött. Detta gäller för oss människor och givetvis även djuren. Framför allt våra husdjur som ju har mindre möjlighet att själva välja vad de ska äta, och i allt större mån äter ensidigt, kommersiellt foder av kraftigt varierande kvalitet.


Genom en hårmineralanalys får man en värdefull bild av näringsbalansen i kroppen på mineraler, spårämnen och eventuell förekomst av tungmetaller. Man får också veta exakt vilken kost och vilka kosttillskott man behöver och även vilken kost och vilka ämnen man bör undvika.

Analysen kan vara en vägledning till hur man kan stärka kroppen vid redan uppkommen sjukdom, men också med stor fördel användas i förebyggande syfte innan problem uppstår.


Näringsbehovet är individuellt och påverkas av många olika faktorer.

Arv, ålder, kön, stress, sjukdom, aktivitet och läkemedel är några exempel.

Till detta kommer de kemikalier och gifter som finns i den yttre miljön och kosten. Det faktum att näringsvärdet i jorden har minskat kraftigt under det senaste decenniet gör att grödorna inte längre har samma näringsvärde och i förlängningen inte heller kött. Detta gäller för oss människor och givetvis även djuren. Framför allt våra husdjur som ju har mindre möjlighet att själva välja vad de ska äta, och i allt större mån äter ensidigt, kommersiellt foder av kraftigt varierande kvalitet.


Genom en hårmineralanalys får man en värdefull bild av näringsbalansen i kroppen på mineraler, spårämnen och eventuell förekomst av tungmetaller. Man får också veta exakt vilken kost och vilka kosttillskott man behöver och även vilken kost och vilka ämnen man bör undvika.


Analysen kan vara en vägledning till hur man kan stärka kroppen vid redan uppkommen sjukdom, men också med stor fördel användas i förebyggande syfte innan problem uppstår.


Vilka ämnen mäter man med en Hårmineralanalys?


Mineraler: kalcium, magnesium, natrium, kalium, koppar, zink, fosfor, järn, mangan, krom, selen, bor, kobolt, molybden och svavel.

Spårmineraler: germanium, barium, vismut, rubidium, litium, nickel, platina, tallium, vanadin, strontium, tenn, titan, volfram och zirkonium.

Tungmetaller: antimon, uran, arsenik, beryllium, kvicksilver, kadmium, bly och aluminium.


Analysen görs i samarbete med världens ledande laboratorium för hårmineralanalyser, Trace Elements Inc. i USA och NutriTech Analysservice i Göteborg. Med analysen kommer en tolkning och en rekommendation för en eventuell justering av näringsobalansen genom specifika terapeutiska kosttillskott och förändringar i kosten.


Det viktigaste är tolkningen av analysen där en erfaren certifierad näringsterapeut kan utläsa saker runt om kring själva analysen. Feelgreater är certifierad och specialiserad inom hårmineralanalys och metabolic typing med närmare 20 års erfarehet. Vi har mycket goda resultat med referenser från privatpersoner, elitidrottare, och företag.


HMA är en pålitlig analysmetod med mindre än 2% felmarginal, jämfört med till exempel blod, urin eller avföring som har större felmarginal. Hår är ett stabilt material som inte bryts ner så snabbt. Varje hårprov dubbelkontrolleras genom att man testar samma hårprov två gånger.


Laboratoriet har varit verksamt sedan 1984 och har hela tiden fokuserat på att leverera analysresultat till olika kategorier av kliniker. De finns nu i hela 46 länder över hela världen, däribland Sverige.


Genom att understryka behovet av optimal näring, varken för mycket eller för lite, bidrar Trace Elements med en holistisk syn på näring och hälsa.


Vill du läsa mer om Trace Elements, Gå in på: www.traceelements.com


Länk till källor och referenser med böcker och artiklar om Hårmineralanalys Research


En hårmineralanalys ger en mycket viktig information, men ska ses som ett komplement till läkarvård. Det kan inte nog understrykas att läkare och / eller veterinär ska rådgöras vid misstanke om sjukdom.Hårmineralanalys & Metabolic Typing


Mineraler och vitaminer vet vi sedan länge att de är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion men samspelet mellan dem har visat sig ha stor betydelse för optimal hälsa.


I samarbete med laboratoriet Trace Element Inc, USA och NutriTech Analysservice kan vi erbjuda en 10 sidors analys på svenska som visar din personliga mineralstatus, avancerad analystolkning, dietråd och förslag till balansering med kosttillskott.HÖGKVALITATIVA TILLSKOTT FÖR HÅRMINERALANALYS


Produkterna är utvecklade i samarbete med det världsledande laboratorie- och näringskonsultföretaget Trace Elements som gjort över 1 miljon hårmineralanalyser


Om kroppen inte är i balans kan en hårmineralanalys (HMA) ge viktig information om kroppens lagrade mineral- och näringsstatus. För att möta det ökade intresset för HMA har vi optimerat vårt sortiment av HMA-produkter. Produkterna är utvecklade i samarbete med det världsledande laboratorie- och näringskonsultföretaget Trace Elements som gjort över 1,5 miljoner hårmineralanalyser.


I rapporten som är svaret på analysen, ingår ett schema över vilka kosttillskott klienten bör äta utifrån resultaten. Med en hårmineralanalys får de ett skräddarsytt program  för just sina unika behov. Vi som människor har olika meta bolism (ämnesomsättningstyp). Detta tar man hänsyn till i analysen och du får tips på vitamin- och mineralkomplex utifrån din ämnesomsättningstyp. Därtill kompletteras detta med olika vitamin- och mineraltillskott, beroende på deras unika behov. Det är i analysen noga uträknat vad kroppen behöver för att återskapa balans.


Det är viktigt att klienten följer rapportens rekommendationer, då varje mineral, vitamin och spårämne samarbetar och är synergister till varandra. Samspelet mellan dessa närings ämnen bygger på mångårig forskning och erfarenhet. En normal balansering tar ca 3 månader. Därefter går man oftast ner på en underhållsdos med tillskotten. Efter ca 6 månader kan man göra en ny analys för att se hur bilden har förändrats.


En kvalitetsmärkning

Produktrena för HMA har försetts med Trace Elements logo. Logon är en kvalitetsmärkning som tydliggör att produkterna är kopplade till analysen. AlphaPlus har under många år arbetat tillsammans med Trace Elements som förser terapeuter, läkare och andra inom hälsovården med högklassiga hårmineralanalyser. Trace Elements är  världsledande inom området och har genomfört och tolkat över 1,5 miljoner analyser.Se grundaren av Trace Elements, David L. Watts berätta om hårmineralanalys