Träning

Optimal Träning


Rätt träning för din ämnesomsättning och optimal hälsa som leder till dina Mål

Hormonell balans är viktigt för såväl optimal hälsa som för bra träningsresultat. Optimala nivåer av olika hormoner är olika mellan personer och många gånger kan hormonerna vara en konsekvens av ohälsa, eller träningen, och inte det som leder till ohälsa eller ett visst träningsresultat.


Det finns två faktorer som är viktigare än någonting annat för både optimal hälsa och träningsprestation. Det är effektiv blodsockerreglering och hormonell balans. Dessa begrepp hör ihop eftersom blodsockret effektivt regleras och hålls stabilt när man befinner sig i hormonell balans.


De allra flesta människor idag är däremot inte speciellt hormonellt balanserade. Det leder till sjukdom, symtom och minskade träningsresultat.